Mieler wie mir


Mieler wie mir dun kriesche un laache,
Mieler wie mir sin nit jän allein.
Rötsch doch jet nöher, wie Mieler dat mache,
Mieler wie mir, ja Mieler wie mir.                                                                

Sonndachs in Mieel, dat Wedder is schön,
de Zupp koch em Kessel, mr hürt Mieler Tön.
All sin se jekumme zo schwaade bei Bier,

och der Arthur, der Pitter, jo Mieler wie mir,


Mieler wie mir dun kriesche un laache,
Mieler wie mir sin nit jän allein.
Rötsch doch jet nöher, wie Mieler dat mache,
Mieler wie mir, ja Mieler wie mir.         


Lalalalalala, Lalalala


Et Silvi, dat kütt grad mit Ärpelschlot an,
De Hammelkotlett liije kross en dr Pann,
der Lesch spellt Flamenco, dä Mick singt Berbuer,
für et Doro, et Moni, jo Mieler wie mir.


Mieler wie mir dun kriesche un laache,
Mieler wie mir sin nit jän allein.
Rötsch doch jet nöher, wie Mieler dat mache,
Mieler wie mir, ja Mieler wie mir.  


Lalalalalala, Lalalala


Sirtaki un Schunkele, bei Brootwursch un Flönz,
kumm rüvver jet schwade, un mach kee Jedöns.
Zich Johre da wunne me he Dür aan Dür
un mer aale zesamme, jo Mieler wie mir.


Mieler wie mir dun kriesche un laache,
Mieler wie mir sin nit jän allein.
Rötsch doch jet nöher, wie Mieler dat mache,
Mieler wie mir, ja Mieler wie mir.  


Lalalalala, jo Mieler wir mir.

Lalalalala, jo Mieler wir mir.